[XuNianA] Idaten


Downloads

Mod File Information

File name: [XuNianA]Idaten.esp (4.72 KB)
Armors
Form Id Name Equipment Slot
00000D63 Idaten 32 - Body
0000182E Idaten Pant 32 - Body
00000D65 Idaten Sexy 32 - Body
00001830 Idaten Sexy pant 32 - Body
000012C9 Idaten Shoes 37 - Feet